Privacy policy

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Leafs Flower Art. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het privacy beleid.
Zoals aangegeven in deze privacyverklaring is Leafs Flower Art verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam : Leafs Flower Art
Adres : Kruiskamplaan 28
Postcode en woonplaats : 1911LN Uitgeest
Telefoonnummer : 0620584027
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:: 75928205

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Doordat je gebruik maakt van de dienst van Leafs Flower Art, en / of omdat je deze persoonlijk aan Leafs Flower Art verstrekt bij het invullen van het contactformulier op de website, kan Leafs Flower Art persoonsgegevens over u verwerken.
Leafs Flower Art kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in
correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Leafs Flower Art gebruikt je gegevens alleen voor haar dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de toewijzing die jij verstrekt. Leafs Flower Artverwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om schriftelijk. Ook worden je persoonlijke gegevens gebruikt om jouw gedrag te analyseren voor verbeteringen van de website (Google Analytisc).

Hoelang worden je gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel van gegevensverzameling te bereiken.
De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt, zijn anoniem en zijn daarom niet gekoppeld aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in Google Analytics.

Delen met derden

Leafs Flower Art verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@leafsflowerart.nl